លាហើយហ្វេនៗ! Man City ព្រមព្រៀងលក់ម្នាក់នេះទៅឲ្យ Arsenal ហើយក្នុងតម្លៃ៣០លាន - TrueID