លោក Garcia ថា កីឡាករ Liverpool រូបនេះ លេងបាល់ ដូច Xavi និង Iniesta - TrueID