អាសន្នធំហើយ! កីឡាករឆ្នើមរូបនេះ នឹងខកខានជួយក្រុមរយៈពេល៣ខែ ដោយសាររបួ»សជង្គ»ង់ - TrueID