អុញនោះ! អ្នកគាំទ្រ Liverpool ស្រង៉ាកចិត្ត ក្រោយឃើញចំណូលថ្មី តម្លៃ១០០លាន របស់ក្រុមខ្លួន បញ្ចប់ទីបាញ់ចាប សឹងគ្រប់ជើង (មានវីដេអូ) - TrueID