ទឹកចិត្តម្តាយ! មានដឹងអ្នកស្រី ពុធ ធីតា និយាយថាម៉េចអត់ ពេលកូនប្រុសខ្លួនជាប់ជម្រើសជាតិ? - TrueID