សុទ្ធតែក្លិបធំ! លោក Pep ថា បើសិនក្លិប២នេះ ចង់បានកីឡាកររបស់គាត់ គាត់ពិបាកបដិសេធណាស់ - TrueID