ចំៗចឹងហ្មង! ទោះអត់ទាន់ដឹងអនាគតត្រូវទៅណា តែ Bale ចេញមុខបញ្ជាក់មុនឱ្យហើយថា ដាច់ខាតគេមិនទៅលេងនៅក្លិបមួយនេះទេ - TrueID