ក្តៅៗ! Spurs យកបានកីឡាករ Barcelona រូបនេះមករួមក្រុមហើយ - TrueID