លេងធ្ងន់ៗ! គ្រូ Bayern ថា ក្លិបមួយនេះអត់លុយទេ តែ ដើរទិញគ្រប់កីឡាករហ្មង - TrueID