អីយ៉ាស់! ក្រោយឮថា Ronaldo ចង់មក At.Madrid ស្រាប់តែ Llorente លើកឡើងបែបនេះថា... - TrueID