ចុមមានរឿងអ្វី? ជើងចាស់រូបនេះចេញមុខរិះគន់ Barca ចំៗថា ក្លិបមិនដែលឱ្យតម្លៃទៅលើវីរបុរសក្លិបឡើយ - TrueID