ដាក់ៗដល់ហើយ! បើចង់បាន De Jong មែន Man UTD ត្រូ​វតែចាយលុយឲ្យ Barca រហូតដល់ទៅ... - TrueID