ក្តៅៗ! ខ្សែបម្រើ Chelsea រូបនេះបានព្រមព្រៀងលក្ខខណ្ឌផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយ Marseille ហើយ - TrueID