ដល់ថ្នាក់ហ្នឹងផង! Bruno ថា Ten Hag ព្រមានដេញកីឡាករចេញពីក្រុមបើសិនពួកគេហ៊ានធ្វើរឿងមួយនេះ - TrueID