ក្រោយយកបាន Lenglet ឥលូវ Spurs ត្រៀមសណើ១៧លាន ដេញថ្លៃយកកីឡាករ Barca ម្នាក់នេះទៀត - TrueID