អីយ៉ាស់! ភ្នាក់ងារ Haaland បង្ហើបប្រាប់ថា គេបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយ ក្លិបយក្សអេស្ប៉ាញ មួយនេះហើយ - TrueID