ធូរថ្លៃម៉្លេះ! Barca គ្រោងនឹងលក់កីឡាករខ្លួនម្នាក់នេះក្នុងតម្លៃតិចជាង៥លាន - TrueID