ម៉េចក៏ដល់ថ្នាក់ហ្នឹង? ក្លិប Barca ផ្អាកលក់អាវ Lewandowski ដោយសារហេតុផល មិនគួរឲ្យជឿមួយនេះ - TrueID