ផ្លូវការ! ទីបំផុត Lingard រកក្លិបថ្មីលេងបានហើយ ដោយរូបគេចុះកុងត្រាជាមួយក្លិបនៅ អង់គ្លេស មួយនេះ១ឆ្នាំ - TrueID