មកទស្សនាការបង្ហាញខ្លួនលើកដំបូងរបស់ Bale ឱ្យក្រុម LAFC យប់មិញ ក្រឡុកញាក់សាច់(មានវីដេអូ) - TrueID