ខ្ញីចាស់! ទីបំផុត Ronaldo បានមកដល់ជុំរុំហ្វឹកហាត់របស់ Man UTD និងជួបមិត្តរួមក្រុមថ្មីជាលើកដំបូងហើយ(មានវីដេអូ) - TrueID