មកដល់ភ្លាម គ្រូថ្មី PSG សរសើរកូនក្រុមរូបនេះមិនដាច់ពីមាត់ រហូតថាគេជាកីឡាករលំដាប់ពិភពលោកទៀតផង - TrueID