ម្នាយអើយ! បង្ហាញខ្លួនថ្ងៃដំបូង Raphinha ស៊ុតមួយគ្រាប់ឡូយអស់ស្ទះ ជួយឱ្យ Barca លត់ Maimi ៦-០ ទាំងព្រឹក(មានវីដេអូ) - TrueID