គ្មានឈ្មោះ Ronaldo ទេ! ជើងចាស់ Terry ប្រាប់ច្បាស់ៗថា ២ នាក់នេះជាខ្សែប្រយុទ្ធដែលលោកពិបាកបិទបំផុត - TrueID