បន្ទាប់ពីត្រូវ PSG បញ្ចប់តំណែង លោក Pochettino គ្រោងនឹងទៅដឹកនាំក្លិបនៅលីគមួយនេះ - TrueID