ដល់ថ្នាក់អង្វរហើយ! កីឡាករឆ្នើមរូបនេះ ប្រាប់លោក Ten Hag ថា គេចង់ចាកចេញពី Man UTD ណាស់ - TrueID