បែបជិតចេញមែនទែនហើយ! Romano ថាភ្នាក់ងាររបស់ Ronaldo កំពុងខ្នះខ្នែងចរចាជាមួយក្លិបយក្សនៅអឺរ៉ុបមួយនេះ - TrueID