ត្អូញអត់លុយ! តែឥឡូវឮថា Barca ឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀង ៦០លានផ្ទេរយកជម្រើសជាតិ បារាំងរូបនេះហើយ - TrueID