អស្ចារ្យណាស់! ក្នុងនាមជាកីឡាករសោះ តែតារាឆ្នើមរូបនេះបានបញ្ចប់ការសិក្សាយកបានសញ្ញាប័ត្រគ្រូបង្វឹក UEFA កម្រិត Aទៅហើយ - TrueID