ស្រៀ..វ.ណាស់! កីឡាករ Sevilla ចូលមុខមួយកែងរបស់ Son ឡើងដល់ថ្នាក់…(មានវីដេអូ) - TrueID