ញាក់សាច់! Liverpool កំពុងដាក់គោលដៅ ចង់យក កីឡាកររហស្សនាម Messi ទីពីរ រូបនេះ មករួមក្រុម - TrueID