ថាម៉េចខ្លះ? Nani ផ្ញើសារទៅកាន់ Ronaldo បែបនេះជុំវិញរឿងចង់ចាកចេញពី Man UTD - TrueID