ច្បាស់ការហើយ! Romano ថា Man UTD កំពុងចាប់អារម្មណ៍ខ្សែប្រយុទ្ធវ័យ១៩ឆ្នាំម្នាក់នេះ - TrueID