អីយ៉ាស់! ក្លិបយក្សមួយនេះ កំពុងចង់បាន Messi ទៅរួមក្រុម - TrueID