ចាំស្វាគមន៍ផង! Fabrizio Romano ថា Barca ជិតទិញបានកីឡាករ Chelsea ម្នាក់នេះហើយ - TrueID