មានដឹងលោក​ Tuchel និយាយថាម៉េចអត់ជុំវិញពាក្យចចាមអារ៉ាម CR7 មក Chelsea - TrueID