លេខ៧ស្រុកខ្មែរ! ប្រាក់ មុន្នីឧត្តម ស៊ុត១គ្រាប់យ៉ាងស្អាត រួមចំណែក ជួយ ស្វាយរៀង ល»ត់ ថៃហ្គឺរ ៤ទល់០ (មានវីដេអូ) - TrueID