សុំខ្លាចហើយ! Hazard សារភាពថា ចំណោមខ្សែការពារទាំងអស់នៅ PL គាត់ញញើតម្នាក់នេះខ្លាំងណាស់ - TrueID