វ័យ ៣៥ ឆ្នាំហើយ តែមកទស្សនាចង្វាក់លេង និងការស៊ុតបញ្ចូលទីរបស់ Messi ល្ងាចមិញពិតជាជាមិនគួរឱ្យជឿ(មានវីដេអូ) - TrueID