ម៉េចបានចឹង? ទោះបីជាលើកពាន UCL ក្តី តែកីឡាករ R.Madrid រូបនេះ ថាខ្លួនហាក់ដូចជា ខ្វះការគោរព - TrueID