យ៉ាប់ហើយ! តារាជួរមុខ Man UTD ម្នាក់នេះនឹងអវត្តមានក្នុងការប្រកួតទល់នឹង Brighton ដោយសាររបួ»ស - TrueID