សម្បូរលុយណាស់! Barca ចង់ទិញយកតារាឆ្នើមប្រចាំ Liverpool រូបនេះក្នុងតម្លៃជាង៨០លាន - TrueID