មេធំរបស់ក្លិបយក្សនៅអឺរ៉ុបមួយនេះ ទទួលស្គាល់ថាក្លិបលោកពិតជាបានពិភាក្សារឿងទិញយក Ronaldo មែន - TrueID