មកទស្សនាការបញ្ជូនចោះ ដោយភាពវ័យឆ្លាតរបស់ Messi ទៅឲ្យ Neymar ស៊ុតមួយគ្រាប់ល្ងាចមិញពិតជាអស្ចារ្យណាស់ (មានវីដេអូ) - TrueID