ក្តៅៗ! Man City បានចែកផ្លូវជាមួយកីឡាកររបស់ខ្លួនមួយរូបទៀតហើយ - TrueID