អ៊េមណាស់! R.Madrid កំពុងមាន ឪកាសក្នុងការ យក កីឡាករឆ្នើម ពី Bayern រូបនេះ មករួមក្រុម - TrueID