ក្តៅៗ! ក្រោយចាកចេញពី Derby ឥឡូវ Rooney ឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងផ្លាស់ទៅដឹកនាំក្រុមមួយនេះហើយ - TrueID