ច្បាស់ហើយ! ខ្សែប្រយុទ្ធរូបនេះ បានព្រមព្រៀងស្នាក់នៅជាមួយ Juventus មួយរដូវកាលទៀត - TrueID