សុទ្ធតែល្អៗ! Man UTD គ្រោងនឹងលក់កីឡាករ ៦រូប នេះចេញឲ្យបានមុនទីផ្សារបិទទ្វារ - TrueID