អស់តម្លៃហើយ! Barca បានប្រាប់ទៅម្នាក់នេះថាក្លិបមិនត្រូវការគេទៀតទេ - TrueID